Proszę wybrać językPrzewlekłe zapalenie przyzębia

Przewlekłe zapalenie przyzębia

Przewlekłe zapalenie przyzębia jest miejscową infekcją tkanek dziąsła, kości zębodołu, ozębnej oraz cementu korzeniowego. Jest to najczęściej występujące zapalenie tkanek przyzębia. Może pojawić się u osób w każdym wieku. Wraz z postępującym wiekiem choroba nasila się. Jest to choroba zakaźna.
Objawy zapalenia przyzębia:

  • stan zapalny dziąseł – krwawienie/ zmiana zabarwienia/ utrata charakterystycznego groszkowanego wyglądu powierzchni,
  • stwierdzane podczas badania przy użyciu zgłębnika kieszonki przyzębne;
  • migracja/rozchwianie zębów,
  • recesje dziąseł,
  • widoczne na zdjęciu rentgenowskim niszczenie tkanki kostnej,
  • nasilony (częściowo ropny) wysięk z kieszonek,
  • obecność płytki nazębnej, złogów i kamienia nazębnego,
  • obecność typowych bakterii wywołujących choroby przyzębia.
Nieleczone zapalanie przyzębia w stadium końcowym
Przewlekłe zapalenie przyzębia przed i po leczeniu

W głębi kieszonek panują warunki anaerobowe (brak tlenu). Im więcej bakterii beztlenowych (mogących żyć bez tlenu) bytuje w poddziąsłowej płytce nazębnej, tym wyraźniejsze są objawy zapalenia przyzębia.

Rokowania dotyczące wyleczenia przewlekłego zapalenia przyzębia są dobre. Leczenie polega na dokładnym usunięciu wszystkich miękkich oraz twardych złogów – także w zakresie korzenia, głęboko w kieszonkach (deep scaling) – i następującym po nim wygładzeniu korzeni (root planing) oraz wyczerpującym doradztwie profilaktycznym. Leczenie towarzyszące może mieć postać antybiotykoterapii (miejscowej/ogólnej) lub też zabiegów chirurgicznych.